โคราชลุ้นระทึก!!เขื่อน ‘ลำพระเพลิง’จ่อล้นสั่งจุดเสี่ยงให้อพยพคนขึ้นที่สูง

โคราชลุ้นระทึก!!เขื่อน ‘ลำพระเพลิง’จ่อล้นสั่งจุดเสี่ยงให้อพยพคนขึ้นที่สูง

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ไ

“อีสาน” น้ำน้อย เฝ้าระวังการใช้น้ำ

“อีสาน” น้ำน้อย เฝ้าระวังการใช้น้ำ

วันที่ 25 พ.ย. 62  ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ สำนักงานทรั