แพทย์ มข. ชี้!! ผู้รับซิโนแวค ครบ 2 เข็ม  ควรบูสต์เข็ม 3 ด้วยไวรัสเวคเตอร์ หรือ  mRNA คุ้มกันโควิด

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ไ

บึงกาฬคอนเฟิร์ม!! ฉีดวัคซีนแบบไขว้ ซิโนแวค เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 เพิ่มภูมิคุ้มกันได้เร็ว ลดความเสี่ยงอาการรุนแรง

บึงกาฬคอนเฟิร์ม!! ฉีดวัคซีนแบบไขว้ ซิโนแวค เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 เพิ่มภูมิคุ้มกันได้เร็ว ลดความเสี่ยงอาการรุนแรง

บึงกาฬคอนเฟิร์ม!! ฉีดวัคซีนแบบไขว้ ซิโนแวค เข็ม 1 แอสตร