ปธ.หอการค้าอุดรฯคนใหม่พร้อมสานงานเดิมต่อ

“วันชัย อนุตรชัชวาลย์” นั่งประธานหอการค้าอุดรฯคนใหม่ กั