วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.ต้อนรับ นศ.รูปแบบ Virtual Orientation

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.ต้อนรับ นศ.รูปแบบ Virtual Orientation

“COLA Freshmen Orientation 2020” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ CO

APEC เลือกเทศบาลนครขอนแก่น  ศึกษากิจกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ  หลังนำเสนอผลงานที่ผ่านมาได้ดี

APEC เลือกเทศบาลนครขอนแก่น ศึกษากิจกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ หลังนำเสนอผลงานที่ผ่านมาได้ดี

เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับเลือกจาก APEC ให้ศึกษาความเป็นไป