เพื่อสังคม!!ม.ภาคฯ/เทคโนภาคฯผุดโครงการเต็มใจแบ่งปัน ห่วงใยพี่น้องชาวขอนแก่น สู้ภัยโควิด

เพื่อสังคม!!ม.ภาคฯ/เทคโนภาคฯผุดโครงการเต็มใจแบ่งปัน ห่วงใยพี่น้องชาวขอนแก่น สู้ภัยโควิด

วันที่ 28 เม.ย.64 มูลนิธิยกระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยภาค

คุณธีระ บัณฑรวรรณ ประธานฯ เทคโนภาคฯ ขอนแก่น มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ

คุณธีระ บัณฑรวรรณ ประธานฯ เทคโนภาคฯ ขอนแก่น มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ

คุณธีระ บัณฑรวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยภาค