เปิดศักยภาพ “อุดรธานี” เมืองศูนย์กลางการค้าอีสานตอนบน

    อุดรธานี เป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าของภาคอีสานตอนบน มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และกำลังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพอย่ […]