ส.วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือภาควิชารังสีฯ มข.อบรมคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

ส.วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือภาควิชารังสีฯ มข.อบรมคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแ

มะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิต 20,000 คนต่อปี

มะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิต 20,000 คนต่อปี

มะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิต 20,000 คนต่อปี เทียบเครื่องบินต

ศูนย์วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือ รพ.มโหสถ  พัฒนาศูนย์รักษาฯแห่งแรก ใน สปป.ลาว

ศูนย์วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือ รพ.มโหสถ พัฒนาศูนย์รักษาฯแห่งแรก ใน สปป.ลาว

ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำ