สช.เดินหน้าปฏิบัติการพลเมืองตื่นรู้สู้โควิด-19 วางฐานรับชีวิตปกติใหม่

สช.เดินหน้าปฏิบัติการพลเมืองตื่นรู้สู้โควิด-19 วางฐานรับชีวิตปกติใหม่

สรุปแผนงาน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 1

สช. ย้ำ ‘พลังชุมชน’ คือปราการด่านหน้าเอาชนะโควิด 19

สช. ย้ำ ‘พลังชุมชน’ คือปราการด่านหน้าเอาชนะโควิด 19

          รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชี้ ‘พลั