สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นด้านบริการภาครัฐ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิท

เริ่ดมาก!!’ร้อยแก่นสารสินธุ์’สู้พยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. เข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร

เลอเลิศ!!มข.จับมือ 4 โรงพยาบาลตั้งหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น จับมือ 4 โรงพยาบาล

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีลุยปั้น ‘มัญจาคีรีโมเดล’ สู่อำเภอต้นแบบแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. เดินหน้าขับเคลื่อนมัญจาคี

เพื่อชาวขอนแก่น!!สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ 4 รพ.เปิดหน่วยตรวจมะเร็งท่อน้ำดีเชิงรุก

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ 4 รพ.ใน จ.ขอนแก่น เปิด

ลุยให้สุด!!หนุน ‘หนองกุงศรีโมเดล’มุ่งปราบพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมหารือขับเคลื่อน ‘

สุดยอด!!ส.วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข.โชว์ ‘Isan Cohort’ฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับฯ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมหารือการแก้ปัญหาพยาธิใบ

ส.วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข.สู้ไม่ถอย!!เดินหน้าลดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งขับเคลื่อนงานร่วมกับ พชอ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธ์

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี บรรยายประเด็นลดโรคพยาธิใบไม้ต

แฝงร่าง20ปี!!‘มะเร็งท่อน้ำดี’ภัยเงียบคร่าชีวิตคนอีสานส.วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข.เดินหน้าให้ความรู้ปชช.

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายต้าน

มหาสารคามพร้อม!!เตรียมสู่ ‘อำเภอต้นแบบ’ปลอดพยาธิใบไม้ตับอย่างยั่งยืน

พชอ.เมืองมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานการแก้ปัญหา OV CCA สถา