สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานครบรอบ 26 ปี ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานครบรอบ 26 ปี ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานครบรอบ 26 ปี ส่วนภูมิภาคท

‘ดาราเดลี่’ พาดหัวข่าวละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ

‘ดาราเดลี่’ พาดหัวข่าวละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จ ระบุก

สื่อไม่ใช่โจร จี้รัฐเลิกออกกฏปิดปากสื่อ

สื่อไม่ใช่โจร จี้รัฐเลิกออกกฏปิดปากสื่อ

ภาวิชาชีพฯ แจง บทบาท-หน้าที่ชัดเจน พร้อมขอบคุณ “ก้อนอิฐ