สภาการสื่อฯ ไฟเขียว!! ข้อบังคับเรื่องร้องเรียนฉบับใหม่ หนุนจริยธรรมของสื่อมวลชน

สภาการสื่อฯ ไฟเขียว!! ข้อบังคับเรื่องร้องเรียนฉบับใหม่ หนุนจริยธรรมของสื่อมวลชน

สภาการสื่อมวลชนฯ ประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยวิธีพิจารณาเร

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ” สภาการสื่อมวลชน ” เดินหน้า ดูแลกำกับทุกแพลตฟอร์ม

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ” สภาการสื่อมวลชน ” เดินหน้า ดูแลกำกับทุกแพลตฟอร์ม

เปิดตัว “สภาการสื่อมวลชน” เดินหน้ากำกับดูแลทุกแพลตฟอร์ม