สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหม่

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้มีการสรรหากรรมการบร

สื่อไม่ใช่โจร จี้รัฐเลิกออกกฏปิดปากสื่อ

สื่อไม่ใช่โจร จี้รัฐเลิกออกกฏปิดปากสื่อ

ภาวิชาชีพฯ แจง บทบาท-หน้าที่ชัดเจน พร้อมขอบคุณ “ก้อนอิฐ