สหภาพครู ติวเข้ม รัฐมนตรีศึกษาคนใหม่ “ต้องกล้าเลิกคำสั่ง คสช.ล้าหลัง “ก่อนเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาและกระจายอำนาจ 

สหภาพครู ติวเข้ม รัฐมนตรีศึกษาคนใหม่ “ต้องกล้าเลิกคำสั่ง คสช.ล้าหลัง “ก่อนเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาและกระจายอำนาจ 

ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว ประธานสภาสหภาพครูแห่งชาติ เปิดเผยถึงก

สภาผู้แทนราษฎร เดินหน้าสางปัญหาหนี้สินครูไม่หยุด เชิญ๘หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อแก้ไขปัญหา

สภาผู้แทนราษฎร เดินหน้าสางปัญหาหนี้สินครูไม่หยุด เชิญ๘หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อแก้ไขปัญหา

  ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว ประธานสภาสหภาพครูแห่งชาติ  ในฐ

สหภาพครูแห่งชาติจี้นายกฯให้ความสำคัญกับการศึกษา: คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีไม่อยากให้ถูกต่อต้านขับไล่อีก

สหภาพครูแห่งชาติจี้นายกฯให้ความสำคัญกับการศึกษา: คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีไม่อยากให้ถูกต่อต้านขับไล่อีก

  นายเจริญ ชัยสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ เป

คณะอนุกรรมาธิการฯชง!!ทวงคืนเงินกองทุน ช.พ.ค.และช.พ.ส.เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาหนี้สินครู

คณะอนุกรรมาธิการฯชง!!ทวงคืนเงินกองทุน ช.พ.ค.และช.พ.ส.เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาหนี้สินครู

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ส