ขอนแก่นพอสสิเบิ้ล ไม่เปิดเมืองนำเชื้อเข้า เน้นสะอาดปลอดภัยฟื้นเศรษฐกิจ

 ขอนแก่นพอสสิเบิ้ล ไม่เปิดเมืองนำเชื้อเข้า เน้นสะอาดปลอดภัยฟื้นเศรษฐกิจ

นายกฯท่องเที่ยวและโรงแรมฯ ระบุธุรกิจกระทบไม่รุนแรงเท่าภ

คืนช้าง(กระ)สู่ป่ามัญจาคีรี

คืนช้าง(กระ)สู่ป่ามัญจาคีรี

มนุษย์กับธรรมชาติมีความผูกพันธ์กันมาเนินนาน แต่เมื่อควา