สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดประกวดราลวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม’65

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดประกวดราลวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม’65

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจ

‘สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์’ จัดประกวดชิงรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม

‘สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์’ จัดประกวดชิงรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม

วันนี้( 27 ก.ค.62)  สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ขอเช