พช.โคราชสุดปัง นำร่อง “1 วัด 1 สวนสมุนไพร ต้านโควิด-19” เพิ่มพื้นที่ขยายผล ปลูกพืชสมุนไพรไทย

พช.โคราชสุดปัง นำร่อง “1 วัด 1 สวนสมุนไพร ต้านโควิด-19” เพิ่มพื้นที่ขยายผล ปลูกพืชสมุนไพรไทย

พช.โคราช นำร่อง “1 วัด 1 สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด &#8211

มทร.อีสาน  เปิดศูนย์ TTM-CI รักษาผู้ป่วยโควิด-19   ด้วยสมุนไพรไทยแห่งแรกของประเทศไทย

มทร.อีสาน  เปิดศูนย์ TTM-CI รักษาผู้ป่วยโควิด-19   ด้วยสมุนไพรไทยแห่งแรกของประเทศไทย

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเ