สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDG s PGS เป็นครั้งแรก

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDG s PGS เป็นครั้งแรก

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบั

‘หออุบลฯ’คักแท้!!หนุนเกษตรกรปลูกงาดำ ‘พันธุ์อุบลฯ 3’ เพิ่มรายได้-เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

‘หออุบลฯ’คักแท้!!หนุนเกษตรกรปลูกงาดำ ‘พันธุ์อุบลฯ 3’ เพิ่มรายได้-เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.ณ ไร่สวนมุก ตำบลลาดค