จ.เลยพบแล้ว!! ผู้สูญหายเข้าไปในป่า เป็นเวลา 4 วัน สภาพอิดโรย ไม่สามารถสื่อสารได้

จ.เลยพบแล้ว!! ผู้สูญหายเข้าไปในป่า เป็นเวลา 4 วัน สภาพอิดโรย ไม่สามารถสื่อสารได้

จ.เลย พบแล้ว ผู้สูญหายเข้าไปในป่า 4 วัน ในพื้นที่บ้านนา

ชาวบึงกาฬเฮ!! อากาศหนาวเอื้อให้ต้นยางพาราออกน้ำมาก รับราคายางปรับขึ้น

ชาวบึงกาฬเฮ!! อากาศหนาวเอื้อให้ต้นยางพาราออกน้ำมาก รับราคายางปรับขึ้น

     ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดบึงกาฬสภาพอากาศที่เ