เกือบ100%!!โฉมใหม่ ‘สวนรัชดานุสรณ์’แลนด์มาร์คใหม่คนเมืองขอนแก่น

เกือบ100%!!โฉมใหม่ ‘สวนรัชดานุสรณ์’แลนด์มาร์คใหม่คนเมืองขอนแก่น

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 17.00 น. ณ สวนรัชดา

นายกฯนครขอนแก่นพบหอการค้าฯ แจงโปรเจกต์พัฒนาเมือง

นายกฯนครขอนแก่นพบหอการค้าฯ แจงโปรเจกต์พัฒนาเมือง

          หอการค้าขอนแก่น  ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2