อาจารย์ มข. ชี้การไล่หมอพรทิพย์คือการแสดงออกทางเมือง

อาจารย์ มข. ชี้การไล่หมอพรทิพย์คือการแสดงออกทางเมือง

กรณีที่มีชายคนหนึ่งขับไล่แพทย์หญิงพรทิพย์ออกจากร้านอาหา

โควิดสอนคน (4) ชุมชนนิยม

โควิดสอนคน (4) ชุมชนนิยม

เรามุ่งพัฒนาเมือง มากกว่าพัฒนาชนบทอันเป็นฐานปราการที่สำ

โควิดสอนคน ตอนที่ (3) มากดีกว่าน้อย?

โควิดสอนคน ตอนที่ (3) มากดีกว่าน้อย?

เขียนโดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ รอง ปธ.กธม.แก้จน ลดความเหลื