สสจ.ขอนแก่นแจงโค้วต้าวัคซีนไฟเซอร์  หลังถูกถามขอไป1.449แต่ได้รับ720

 สสจ.ขอนแก่นแจงโค้วต้าวัคซีนไฟเซอร์ หลังถูกถามขอไป1.449แต่ได้รับ720

นายแพทย์สสจ.ขอนแก่น แจงยอดจัดสรรวัคซีนทั้งหมด หลังกลุ่ม

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19)  จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๔)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๔)

‘สสจ.ขอนแก่น’ชี้แจงเรื่องประกาศจังหวัดขอนแก

สสจ.ขอนแก่น รับมอบวัสดุทันตกรรม ขยายโอกาสให้คนชนบทเข้าถึงบริการทันตกรรม

สสจ.ขอนแก่น รับมอบวัสดุทันตกรรม ขยายโอกาสให้คนชนบทเข้าถึงบริการทันตกรรม

นพ.สสจ.ขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ชนบท เข้ารับมอบเก้า