ฟ้องแพ่ง “เอกราช ช่างเหลา” เรียกเงินยักยอกฯคืน689ล้านบาท

สหกรณ์ครูขอนแก่นฟ้องแพ่งเรียกเงินคืน 689 ล้าน  “เอกราช

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขก. เปิดประชุมใหญ่วิสามัญแบ่งปันผลใหม่ หลังสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นออกคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขก. เปิดประชุมใหญ่วิสามัญแบ่งปันผลให

สหกรณ์ฯสั่งเพิกถอนมติ ปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯขก. “ดร.อนุศาสตร์”อุทรณ์/ขู่ฟ้องศาลปกครอง

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประ

‘เอกราช ช่างเหลา’ ย่องเงียบ เซ็นต์รับสภาพหนี้ 431 ลบ.

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 29 มกราคม 2563 ดร.อนุศาสตร์ สอน