“วิชัย” นั่งปธ.ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น

“วิชัย” นั่งปธ.ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น

ดร.วิศร์ จากไป “วิชัย” ขึ้นแท่นประธานชมรมสอ.ขก.เดินหน้า

ไม้ขีดก้านแรกส่งให้รัฐจัดการทุจริตยักยอกฟอกเงิน  จุดติด “ไฟลุกท่วมสหกรณ์ครูทั่วประเทศ” (17)

ไม้ขีดก้านแรกส่งให้รัฐจัดการทุจริตยักยอกฟอกเงิน จุดติด “ไฟลุกท่วมสหกรณ์ครูทั่วประเทศ” (17)

ปฏิบัติการของครูผู้กล้าที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับ “คนโ