มข.ร่วมสหภาพยุโรป (EU) หนุนเกษตรกรพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะ

มข.ร่วมสหภาพยุโรป (EU) หนุนเกษตรกรพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะ

มข.ร่วมสหภาพยุโรป (EU) หนุนเกษตรกรพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะ (s

สหราชอาณาจักรออกจาก EU แล้ว

สหราชอาณาจักรออกจาก EU แล้ว

นับเป็นเคลื่อนลูกใหญ่พัดเข้าสู่ EU หรือสหภาพยุโรปเมื่อบ