อบจ.โคราช อัพเกรด “182 รพ.สต.” พลิกโฉมการให้บริการ

อบจ.โคราช อัพเกรด “182 รพ.สต.” พลิกโฉมการให้บริการ

อบจ.โคราช โฉมใหม่ เปิด 4 ยุทธศาสตร์ 9 นโยบาย อัพเกรด “1

เทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

เทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

วันนพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาชุมชนโนน

“แก่ก่อนรวย” กับสังคมผู้สูงอายุ

“แก่ก่อนรวย” กับสังคมผู้สูงอายุ

            สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและส

พิมานกรุ๊ปปรับธุรกิจรับสังคมผู้สูงอายุ

พิมานกรุ๊ปปรับธุรกิจรับสังคมผู้สูงอายุ

  พิมานกรุ๊ปปรับธุรกิจรับสังคมผู้สูงอายุ เชื่อหัวใ