ต้องจับตาใกล้ชิด!! 22 ต.ค.เป็นต้นไป ‘เขื่อนอุบลรัตน์’ระบายวันละ 25 ล้าน ลบ.ม.

ต้องจับตาใกล้ชิด!! 22 ต.ค.เป็นต้นไป ‘เขื่อนอุบลรัตน์’ระบายวันละ 25 ล้าน ลบ.ม.

ที่ประชุมร่วม 3 ฝ่าย มีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

สารคามลุย!! บินโดรนสำรวจ เร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมให้ชุมชนร่วมเสนอแนวทาง

สารคามลุย!! บินโดรนสำรวจ เร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมให้ชุมชนร่วมเสนอแนวทาง

อบจ.มหาสารคาม บินโดรนสำรวจ ลุยแผนฟื้นฟูแหล่งน้ำร่วมกับช