สีย้อมผ้าที่ใช้แล้วจะกำจัดอย่างไร?

สีย้อมผ้าที่ใช้แล้วจะกำจัดอย่างไร?

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบว่า มีน้ำทิ้งจากการ