สื่อไม่ใช่โจร จี้รัฐเลิกออกกฏปิดปากสื่อ

สื่อไม่ใช่โจร จี้รัฐเลิกออกกฏปิดปากสื่อ

ภาวิชาชีพฯ แจง บทบาท-หน้าที่ชัดเจน พร้อมขอบคุณ “ก้อนอิฐ

สื่อ/สถานศึกษา เสนอตั้งโคแฟค 1 ชุมชน 1 ศูนย์ หยุดข่าวลวง ทวงความจริง

สื่อ/สถานศึกษา เสนอตั้งโคแฟค 1 ชุมชน 1 ศูนย์ หยุดข่าวลวง ทวงความจริง

รวมถึงสื่อและสถาบันการศึกษาอีสาน “หยุดข่าวความจริ