เทศบาลนครขอนแก่น ใส่ใจสูงวัย 4.0

เทศบาลนครขอนแก่น ใส่ใจสูงวัย 4.0

ส่งมอบสายรัดข้อมืออัจฉริยะ สมาร์ทลิฟวิ่ง Smart Living ถ