สภาผู้แทนฯเดินหน้า!!สางปัญหา‘หนี้สินครู’ทั้งระบบ เปิดรับฟังทางแก้ 4 ภูมิภาค 28 พ.ย.นี้

สภาผู้แทนฯเดินหน้า!!สางปัญหา‘หนี้สินครู’ทั้งระบบ เปิดรับฟังทางแก้ 4 ภูมิภาค 28 พ.ย.นี้

คณะอนุกรรมาธิการฯสภาผู้แทน เตรียมฟันธงแนวทางแก้ไขปัญหาห

คณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โชว์แผน เร่งหาแหล่งทุน-ปลดหนี้ครูทั่วประเทศ

คณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โชว์แผน เร่งหาแหล่งทุน-ปลดหนี้ครูทั่วประเทศ

คณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู จัดประชุมพิจารณาหา