หอการค้าฯ จับมือธนาคารออมสิน ช่วยผู้ประกอบการ ร้านอาหาร เข้าถึงแหล่งเงินทุนสู้วิกฤตโควิด  เตรียมความพร้อมเปิดเมือง

หอการค้าฯ จับมือธนาคารออมสิน ช่วยผู้ประกอบการ ร้านอาหาร เข้าถึงแหล่งเงินทุนสู้วิกฤตโควิด เตรียมความพร้อมเปิดเมือง

(19ต.ค.64) เวลา 11.00 น. นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธาน

อุดรฯมาแรง!!ภาคเอกชนดัน ‘นิคมอุตสาหกรรม’ฮับขนส่งโลจิสติกส์ลุ่มแม่น้ำโขง

อุดรฯมาแรง!!ภาคเอกชนดัน ‘นิคมอุตสาหกรรม’ฮับขนส่งโลจิสติกส์ลุ่มแม่น้ำโขง

ภาคเอกชนอุดรธานี ยื่นขอรับสนับสนุนต่อ นายสุพัฒนพงษ์ พัน

“อุดรฯได้เตรียมเปิดเมืองพร้อมกับการเปิดประเทศ เพราะแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุดหนึ่งที่สามารถดึงกระแสเงินเข้ามาอุดรฯค่อนข้างมาก การเปิดชายแดนเราก็จะค้าไปถึงหนองคายและลาว”

“อุดรฯได้เตรียมเปิดเมืองพร้อมกับการเปิดประเทศ เพราะแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุดหนึ่งที่สามารถดึงกระแสเงินเข้ามาอุดรฯค่อนข้างมาก การเปิดชายแดนเราก็จะค้าไปถึงหนองคายและลาว”

      นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้า จังหวัดอุด

อุดรฯยกระดับทักษะแรงงาน Upskill / Reskill สู่อุตสาหกรรม 4.0

อุดรฯยกระดับทักษะแรงงาน Upskill / Reskill สู่อุตสาหกรรม 4.0

#ไม่งั้นตกงานแน่ อุดรฯเร่งเครื่องยกระดับทักษะแรงงาน Ups