ประเดิมอุบลฯ!!ดีป้า รุกจัด Smart Economy Showcase ยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้านเศรษฐกิจ

ประเดิมอุบลฯ!!ดีป้า รุกจัด Smart Economy Showcase ยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้านเศรษฐกิจ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรน

“โควิด 19 จะอยู่กับเราไปอีกนาน ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่ต้องมีการพัฒนา เรื่องออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่าย อนาคตของ Next Normal คงเป็นช่องทางนี้”

“โควิด 19 จะอยู่กับเราไปอีกนาน ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่ต้องมีการพัฒนา เรื่องออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่าย อนาคตของ Next Normal คงเป็นช่องทางนี้”

นาย มงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่า