น้ำใจหลั่งไหลต่อเนื่อง!!หอการค้าไทย ผนึก หอฯชัยภูมิ ลุย มอบถุงยังชีพ 116 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

15 ต.ค. 2564หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

น้ำเอย น้ำใจ!!หอการค้าไทยผนึกหอฯชัยภูมิลุยมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

12 ต.ค. 2564หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ