นครพนมเร่งลุย!!หอการค้า จับมือ 5 องค์กรเอกชน ชูแผนพัฒนาจังหวัดระยะสั้น-ระยะยาว

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานายธนพัต ทีฆธนานนท์

 นครพนมจะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหลายมิติ มิติแรกนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ไม่เกินปี 2567 รถไฟรางคู่จะมาถึงนครพนม ภาคอุตสาหกรรมและภาคท่องเที่ยวจะเป็นส่วนขับเคลื่อนหลักในเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรเราจะสามารถยืนอยู่ได้

นายธนพัต ทีฆธนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม กล่าวใน