ร้อยเอ็ดลุยเต็มสูบ!!ตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 12 ต.ค. 64เวลา 13.30 น.นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถ

ร้อยเอ็ดเศรษฐกิจต้องรุ่ง!!‘หอการค้า’นำทีมต้อนรับผู้ว่าฯคนใหม่พร้อมเสนอ 9 แผนพัฒนาจังหวัด

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ป