รองปธ.หอฯขอนแก่นแนะ!!สร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวคู่ขนานแห่งใหม่ รองรับรถไฟความเร็วสูง

รองปธ.หอฯขอนแก่นแนะ!!สร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวคู่ขนานแห่งใหม่ รองรับรถไฟความเร็วสูง

หอการค้าขอนแก่น ร่วมประชุมสภาธุรกิจการค้าไทย-ลาว เรื่อง

หอการค้าขอนแก่นสร้างแอพฯ‘Food Coupon’เก็บข้อมูลคนเร่รอน-ผู้ยากไร้สามารถช่วยเหลือได้ทั่วถึง

หอการค้าขอนแก่นสร้างแอพฯ‘Food Coupon’เก็บข้อมูลคนเร่รอน-ผู้ยากไร้สามารถช่วยเหลือได้ทั่วถึง

หอการค้าขอนแก่น ตั้งโรงทานปันกันอิ่ม จัดทำ Food Coupon

ขอนแก่นถก8แผน  ฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-ไมซ์  งัด’แคมเปญเมือง’ดึงนักท่องเที่ยว

ขอนแก่นถก8แผน ฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-ไมซ์ งัด’แคมเปญเมือง’ดึงนักท่องเที่ยว

ขอนแก่นถก8แผนฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-ไมซ์ งัด’แคมเปญเม

ขอนแก่นถก Food Delivery เน้นมาตรการปลอดโรค ส่งอาหารปลอดภัย

ขอนแก่นถก Food Delivery เน้นมาตรการปลอดโรค ส่งอาหารปลอดภัย

ศูนย์อนามัยที่ 7 ร่วมกับ หอการค้า จ.ขอนแก่น จัดอบรมผู้ป

หอการค้าขอนแก่นจับมือพันธมิตรจัดโครงการ YEC KK NEXT GEN หนุนแกร่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่

หอการค้าขอนแก่นจับมือพันธมิตรจัดโครงการ YEC KK NEXT GEN หนุนแกร่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่

หอการค้าขอนแก่นจับมือ พันธมิตร จัดโครงการ YEC KHONKAEN