แก้หนี้นอกระบบโดยองค์กรชุมชน ที่ตำบลโพนทอง

  แก้หนี้นอกระบบโดยองค์กรชุมชน ที่ตำบลโพนทอง รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 9 ปี นับจากการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล จั […]