องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมือง จัดแถลงผลงานและเดินหน้าจัดการคอร์รัปชั่น

ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมืองจังหวัดขอนแก่น ติงหน่วยงานรัฐไม่ปรับทัศนคติร่วมมือ ยันการทำงานตรวจสอบภาคประชาชนเจตนาบริสุทธิ์ ชูผลงานเด่นปราบม […]