อบจ.อุดรฯดีคัก!!ซื้อเวชภัณฑ์ป้องกัน ‘โรคลัมปีสกิน’แจกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ฟรี

#ดีอีหลี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดงบประมาณ 5

เริ่มเปิดศึกชิงนายกอบจ.- ส.อบจ ขอนแก่น วันแรกคึกคัก หน้าเก่า-ใหม่แห่ลงเพียบ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.30 น. นางพัฒนาวดี วิริย

50 ผู้นำร่วมสร้างเป้าหมายขอนแก่น ปั้นเมืองในฝันสำหรับคนทุกกลุ่ม

50 ผู้นำ ภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาชน และ NGOs ร่วมสร้า