ทน.โคราชเสริมเขี้ยวเล็บการปฏิบัติควบคุมเหล้า ยาสูบ ยาเสพติด

ทน.โคราชเสริมเขี้ยวเล็บการปฏิบัติควบคุมเหล้า ยาสูบ ยาเสพติด

ทน.โคราชพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมเขี้ยวเล็บการปฏิบัติควบ

หนองคายจัดอบรม ตำบลปลอดภัย แก้ไขปัญหาการตายเด็ก เยาวชน

หนองคายจัดอบรม ตำบลปลอดภัย แก้ไขปัญหาการตายเด็ก เยาวชน

หนองคาย จัดอบรมวิทยากรทีมตำบลตามโครงการ “ขับเคลื่อนตำบล