“โควิดสอนคน” ตอนที่ 1 : ขาดทุนคือกำไร

“โควิดสอนคน” ตอนที่ 1 : ขาดทุนคือกำไร

. “สงครามโรคโควิด” กำลังขยายพื้นที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ย