จ.เลยเข้มงวด! แนะนำผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภ

ฝนตกหนักเป็นเหตุ!! อปท.ด่านซ้าย เร่งแก้ไขดินถล่ม น้ำกัดเซาะถนน ทำชาวบ้านสัญจรลำบาก

หมู่บ้านก้างปลา จ.เลย  พบเส้นทางสัญจรเข้าหมู่บ้านดินถล่

ซ่อยกันเด้อเฮา อำเภอด่านซ้าย เลย รับมอบสิ่งของ และเงินสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

นายอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รับมอบน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรู