ขอนแก่นอ่วม!!’น้ำชี’ เอ่อท่วมหลายหมู่บ้านใน 2 อำเภอผู้ว่าฯสั่งคุมไม่ให้กระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจ

ขอนแก่นอ่วม!!’น้ำชี’ เอ่อท่วมหลายหมู่บ้านใน 2 อำเภอผู้ว่าฯสั่งคุมไม่ให้กระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจ

มวลน้ำชี เอ่อท่วมหลายหมู่บ้านของ อ.บ้านไผ่ และ อ.บ้านแฮ

นายอำเภอบ้านไผ่ ขอความร่วมมือปิด ‘สนามชนไก่’ ป้องโควิด  19

นายอำเภอบ้านไผ่ ขอความร่วมมือปิด ‘สนามชนไก่’ ป้องโควิด 19

18 มี.ค. 63 นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ลงพื้นที่สร้