อีสานอุณหภูมิลดอีก 4-6 องศาเซลเซียส ช่วง 17-20 ม.ค. 64

อีสานอุณหภูมิลดอีก 4-6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 7-15