ความเหลื่อมล้ำในหมู่บ้านยุคอีสานใหม่

     “พัฒนา กิติอาษา” นักมานุษยวิทยาคนสำคัญชาวอีสานผู้ม