เอกชนรายเดียวเสนอลงทุน “อุดรซีตี้บัส”

เอกชนรายเดียวเสนอลงทุน “อุดรซีตี้บัส”

          เอกชนรายเดียวสนใจเสนอลงทุนซิตี้บัส 3 เส้นทาง

ไฟเขียวอุดรซิตี้บัส 2 สาย เชื่อมสนามบิน-สถานีรถไฟ-สถานีขนส่ง

ไฟเขียวอุดรซิตี้บัส 2 สาย เชื่อมสนามบิน-สถานีรถไฟ-สถานีขนส่ง

อุดรเตรียมชูซิตี บัส ติดจีพีเอส-ฟรีไว-ไฟ อนุมัติ 2 เส้น