อุดรฯพัฒนาเมือง ได้สัมปทานซิตี้บัส ทุ่ม 70 ล. เดินรถปลายปีนี้

อุดรฯพัฒนาเมือง ได้สัมปทานซิตี้บัส ทุ่ม 70 ล. เดินรถปลายปีนี้

            อุดรธานีให้สัมปทาน บ.อุดรธานีพัฒนาเมือ

อุดรฯเตรียมเปิดชิงสัมปทานซิตี้บัส 3 สาย

อุดรฯเตรียมเปิดชิงสัมปทานซิตี้บัส 3 สาย

          อุดรธานีหานักลงทุน “สมาร์ทซิตี้บัส” 3 เส้นทาง