เอกชนรายเดียวเสนอลงทุน “อุดรซีตี้บัส”

          เอกชนรายเดียวสนใจเสนอลงทุนซิตี้บัส 3 เส้นทาง อุดรฯพัฒนาเมืองดึงผู้บริหารขอนแก่นซิตี้บัสนั่งที่ปรึกษา          นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดอุดรธ […]