เริ่ด!!ขอนแก่นเดินหน้าดัน‘ผักไมซ์’เป็นฮับประสานงานด้านผักปลอดสาร

เริ่ด!!ขอนแก่นเดินหน้าดัน‘ผักไมซ์’เป็นฮับประสานงานด้านผักปลอดสาร

(12 ต.ค.64 ) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ด

“เปิดตัว Dino Delivery แพลตฟอร์มส่งอาหารฝีมือสตาร์ทอัพขอนแก่น

“เปิดตัว Dino Delivery แพลตฟอร์มส่งอาหารฝีมือสตาร์ทอัพขอนแก่น

เปิดตัว ‘Dino Delivery’ แพลตฟอร์มส่งอาหารฝี