สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDG s PGS เป็นครั้งแรก

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDG s PGS เป็นครั้งแรก

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบั

ผู้ว่าฯ สุรินทร์เชิญชวน เที่ยวงาน “ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์”  กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ผู้ว่าฯ สุรินทร์เชิญชวน เที่ยวงาน “ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์” กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ชวนเที่ยวงาน “ ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินท